O FIRMIE     OFERTA     CENNIK     KONTAKT

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA JĘZYK POLSKI

 • 1 strona tłumaczenia 23,00 zł
 • Kopia 4,60 zł
 • Sprawdzanie i zaświadczenie 12.00 zł
 • 1 strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia 34,50 zł
 • Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, lub trudnego do odczytania 28,75 zł

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA NIEMIECKI

 • 1 strona tłumaczenia 30,00 zł
 • Kopia 6,02 zł
 • Sprawdzanie i zaświadczenie 15,04 zł
 • 1 strona tłumaczenia sporządzona w dniu zlecenia 45,12 zł
 • Tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, lub trudnego do odczytania 37,60 zł
 • Zaświadczenie odpisu pisma w języku niemieckim 9,02 zł
 • 1 godzina tłumaczenia ustnego 39,10 zł

Za 1 stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków
Podane stawki są stawkami maksymalnymi, do negocjacji w zależności od ilości zleceń.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004 r.)

Kontakt: TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Tel./FAX (+48 - 76) - 840 87 27
GSM: 0601 55 33 28
           0601 72 12 00